HALAMAN BLOG RASMI
PERSATUAN ULAMA MALAYSIA

MAKLUMAN PENTING

Layari laman baru PUM di http://www.pum.org.my/. Kami menghargai komentar dan cadangan anda untuk penampilan yang lebih baik bagi laman web ini. KLIK

Jawatankuasa

JAWATANKUASA PERSATUAN ULAMA' MALAYSIA  BAGI SESI 2011/2013

Yang Dipertua
YBhg. Dato’ Sheikh Hj. Abdul Halim bin Abd Kadir

Timbalan Yang Dipertua
YBhg. Dato’ Haji Wan Mohamad bin Dato' Sheikh Abdul Aziz

Naib Yang Dipertua I
YBhg. Prof. Madya Dr. Fauzi bin Deraman

Naib Yang Dipertua II
YBhg. Prof. Madya Dr. Abdul Karim bin Ali

Setiausaha Agung
YBhg. Dr. Mohd Roslan bin Mohd Nor

Bendahari Agung
YBhg. En. Baharom bin Kassim

Ahli Jawatankuasa Pusat
1. YBhg. YA. Tuan Abu Bakar bin Mohd Daud
2. YBhg. YAA Datuk Muhammad bin Abdullah
3. YBhg. Ustaz Nik Muhd Marzuki bin Mohd Nor
4. YBhg. Ustaz Wan Sulaiman bin Chik
5. YBhg. Ustaz Taqiyuddin bin Ibrahim @ Berahim

Pengerusi Sekretariat Pemuda
YBhg. Sdra. Mohd Dzul Khairi bin Mohd Noor

Pengerusi PUM Cawangan
YBhg. Ustaz Mohamad Zamri bin Mohamad Shafik (Selangor)
YBhg. Dr. Luqman bin Hj. Abdullah (Wilayah Persekutuan)
YBhg. Dato’ Sheikh Mohamah Nor bin Mansur al-Hafiz (Perak)
YBhg. Dr. Wan Salim bin Mohd Nor (Pulau Pinang)
YBhg. Prof. Madya Dr. Shukeri Muhamed (Kelantan)
YBhg. Ustaz Hj. Muchlis bin Ali Kassim (Sabah)
YBhg. Ustaz Hj. Mohamed bin Abdul Majid (Terengganu)

Wakil PUM Cawangan
YBhg. Hj. Mohd Nasir bin Abdul Malik (Pahang)
YBhg. Ustaz Mohd Khaidir bin Ishak (Negeri Sembilan)