HALAMAN BLOG RASMI
PERSATUAN ULAMA MALAYSIA

MAKLUMAN PENTING

Layari laman baru PUM di http://www.pum.org.my/. Kami menghargai komentar dan cadangan anda untuk penampilan yang lebih baik bagi laman web ini. KLIK

Home , , › SIMPOSIUM FIQH MASYARAKAT BUKAN ISLAM DI MALAYSIA

SIMPOSIUM FIQH MASYARAKAT BUKAN ISLAM DI MALAYSIA

SIMPOSIUM FIQH MASYARAKAT BUKAN ISLAM DI MALAYSIA

TARIKH
23 - 24 Disember 2009 / 06 – 07 Muharam 1431H

TEMPAT
Dewan Annex, Dewan Undangan Negeri Selangor, Shah Alam

PERASMIAN
Tan Sri Dato’ Abdul Khalid bin Ibrahim
Dato’ Menteri Besar Negeri Selangor

UCAPTAMA
Syeikh Dr Wahbah Az-Zuhayli
Tokoh Ulama’ Syria

ANJURAN
Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Selangor (PUMSEL)
Dengan kerjasama
Jabatan Agama Islam Negeri Selangor (JAIS)

PENGENALAN

Malaysia dibentuk dengan menerima realiti kepelbagaian penduduk sebagai warganegaranya walaupun masih mengekalkan kedudukan Islam dan Melayu sebagai teras dan asas kewujudannya. Dalam menanggapi perkembangan politik yang berlaku lebih-lebih lagi dengan perkembangan siasah dan sosial semasa menuntut para ulama, sarjana dan cendekiawan Islam untuk menggemblengkan segenap tenaga ijtihad pemikiran dengan mengaplikasikan segala bentuk ilmu usul dan furu’ yang ada untuk memberikan penyelesaian terhadap beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hubungan masyarakat Islam dan bukan Islam dalam konteks negara ini secara kontemporari.

OBJEKTIF

1. Berdiskusi mengenai prinsip-prinsip asas dalam pembinaan hukum fiqh bagi membentuk gagasan fiqh masyarakat Bukan Islam.
2. Membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat bukan Islam dengan membongkar khazanah fiqh ahl zimmah yang telah disusun oleh para ulama silam seraya memberikan input-input baru sesuai dengan situasi masa kini.
3. Mencari penyelesaian yang bersepadu bagi mencadangkan bagaimana menangani permasalahan yang timbul berkaitan dengan hubungan antara masyarakat yang pluralistik terutamanya yang menyentuh sensitiviti orang Melayu Islam, hak bukan Islam, hak asasi manusia secara keseluruhan serta kesan yang timbul dari segi aqidah, syariat dan akhlak.
4. Membentuk gagasan fiqh masyarakat Bukan Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang muktabar untuk memberikan panduan kepada umat Islam khasnya dan bukan Islam umumnya.

PENYERTAAN
Seminar menjemput penyertaan dari para ulama’, intelektual, pegawai-pegawai agama, penyelidikan, pertubuhan-pertubuhan gerakan Islam dan badan-badan NGO, agensi-agensi kerajaan, wakil institusi-institusi pengajian tinggi awam dan swasta, serta orang perseorangan.

PEMBENTANGAN KERTAS KERJA

HARI PERTAMA : RABU, 23 DISEMBER 2009

SIDANG 1: PRINSIP UMUM DALAM PEMBINAAN HUKUM FIQH
MASYARAKAT BUKAN ISLAM

1. Prinsip-prinsip Usul Dalam Pembinaan Hukum Fiqh Masyarakat Bukan Islam Masa Kini
2. Siyasah Syar’iyyah Dalam Membentuk Gagasan Fiqh Masyarakat Majmuk
3. Pengaruh Uruf Dalam Pembentukan Fiqh Masyarakat Bukan Islam

SIDANG 2: SENARIO ORANG BUKAN ISLAM DI MALAYSIA

1. Latar Belakang Sejarah, Politik, Budaya dan Sosial Masyarakat Bukan Islam di Malaysia
2. Hubungan Masyarakat Islam dan Masyarakat Bukan Islam Dalam Konteks Sejarah Islam
3. Bagaimana Berinteraksi dengan Non Muslim dalam Konteks Malaysia

HARI KEDUA : KHAMIS, 24 DISEMBER 2009

SIDANG 3: UNDANG-UNDANG ISLAM DAN MASYARAKAT
BUKAN ISLAM

1. Sistem Perundangan Islam dalam Konteks Masyarakat Majmuk
2. Penglibatan Orang Bukan Islam Dalam Sistem Kehakiman Syariah
3. Hukum-hukum kekeluargaan bukan Islam dalam Perundangan
4. Perlakuan Jenayah Orang Bukan Islam Dalam sistem Kehakiman Islam

SIDANG 4 : ORANG BUKAN ISLAM DI NEGARA ORANG ISLAM

1. Konsep Kerakyatan Orang Bukan Islam Dalam Politik Islam Moden – Satu kajian berdasarkan Fiqh Ahl Zimmah
2. Konsep Perkongsian Kuasa dengan bukan Islam dalam Siyasah Syar’iyyah
3. Parti Politik Bukan Islam Dalam Sebuah Negara Islam
4. Jizyah kepada warganegara Bukan Islam : Realiti Malaysia

SIDANG 5 : EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Baitul Mal, Zakat, Sistem Percukaian dan Harta Negara serta Hubungannya dengan Masyarakat Bukan Islam Menurut Pandangan Islam
2. Islam dan Toleransi Budaya Dalam Konteks Masyarakat Majmuk di Malaysia
3. Pendidikan Orang Bukan Islam Dalam Pusat Pengajian Islam
4. Perayaan Bukan Islam Dalam Sebuah Negara Islam
5. Hak-hak Mengamalkan Ajaran Agama Masyarakat Bukan Islam Dalam Sebuah Negara Islam
MAKLUMAT PENDAFTARAN

Seminar ini akan dilangsungkan selama dua hari bermula pendaftaran dari jam 8.00 pagi dan berakhir 5.00 petang. Maklumat dan tentatif program akan diberikan pada masa seminar berlangsung.

Yuran Penyertaan :
Pertubuhan / Agensi Jabatan/Individu : RM 200.00
Bayaran adalah untuk kit seminar, jamuan ringan dan makanan serta kos pengurusan.

Pendaftaran Penyertaan :
Untuk penyertaan seminar, sila buat pendaftaran sebelum atau pada 16 Disember 2009 dengan menghubungi:

Sdra Mohd Azmi : 013-384 0710
: 016-274 6550
Sdri Siti Asiah : 016-261 5547

Faks : 03-7955 4300
Email : pumpusat@yahoo.com
Blog : http://www.pumselangor.org

Tags: , ,

0 comments to "SIMPOSIUM FIQH MASYARAKAT BUKAN ISLAM DI MALAYSIA"

Leave a comment