HALAMAN BLOG RASMI
PERSATUAN ULAMA MALAYSIA

MAKLUMAN PENTING

Layari laman baru PUM di http://www.pum.org.my/. Kami menghargai komentar dan cadangan anda untuk penampilan yang lebih baik bagi laman web ini. KLIK

Home , › SEMINAR FENOMENA NAJIS MUGHALLAZAH DALAM DUNIA KONTEMPORARI

SEMINAR FENOMENA NAJIS MUGHALLAZAH DALAM DUNIA KONTEMPORARI


seminar FENOMENA najis mughallazah dalam dunia kontemporari
tarikh : sabtu, 08 ogos 2009
masa : 8.00 pagi – 5.00 petang
tempat : Dewan Auditorium SIRIM Berhad,
No. 1, Persiaran Dato' Menteri, seksyen 2, Shah Alam, Selangor
Anjuran : Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Selangor (PUMSEL),
Persatuan Kakitangan Islam SIRIM (PERKIS),
Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Putra Malaysia (PMIUPM) dan
Fakulti Perubatan Veterinar Universiti Putra Malaysia
Tajuk dam Pembentang :
”Standard Halal MS 1500:2004 – Pengenalan” - Ustaz Mohd Yusof Arbain (SIRIM Berhad)
“Babi Menurut Perspektif Aqidah Islam Dan Agama-Agama Lain” - Ustaz Rumaizi bin Ahmad (PUM Selangor)
“Ikhtilaf (Perbezaan Pendapat) Ulama Dalam Masalah Babi - Ustaz Mohd Nidzam Abdul Kadir (UIAM)
“Pendekatan Istihalah (Transformasi) Dalam Produk Yang Berunsurkan Babi” - Dr. Saadan Bin Man (APIUM)
“Penggunaan Babi Dalam Sains dan Teknologi” - Prof. Dato’ Dr Sheikh Omar Abdul Rahman (UPM)
“Keperluan Penternakan Babi Moden di Malaysia”- Prof Madya Dr. Loh Teck Chwen (UPM)
“Penternakan Babi dan Hak Bukan Islam Dalam Negara Islam : Satu Tinjauan Berdasarkan Siyasah Syar’iyyah dan Sejarah Islam” - Dr. Mohd Roslan Mohd Nor (APIUM)
“Bahan-bahan Babi dalam Kepenggunaan Menurut Pandangan Hukum Fikah” - Ustaz Haji Zainal Abidin Jaafar (HDC)
“Aplikasi Sains Dalam Mengesan Produk Babi Dalam Makanan Dan Perubatan”- Prof Madya Dr. Suhaimi Mustafa (UPM)
”Babi dalam Pendidikan Veterinar : Suatu Panduan Menurut Fikah”- SS. Dato’ Setia Hj. Mohd Tamyes Abdul Wahid (Mufti Selangor)
Yuran Penyertaan :
Pertubuhan / Agensi Jabatan : RM150.00
Individu : RM 50.00
Pelajar / Mahasiswa (Ijazah Pertama) : RM 10.00
Bayaran adalah untuk seorang peserta meliputi kertas seminar dan makanan.
Pendaftaran Penyertaan :
Sila buat pendaftaran sebelum atau pada 06 Ogos 2009 dengan menghubungi:
Talian : 013-384 0710 (Azmi), 013-3007 193 (Sarah), 013-2221 579 (Ahani)
03-7955 4300 (PUM)
Faks : 03-7955 4300 (PUM)
Blog : http://ulamadaily.blogspot.com
Alamat :
Persatuan Ulama’ Malaysia
8-4, The Right Angle, Jalan 14/22, Sekysen 14,
46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan

Tags: ,

0 comments to "SEMINAR FENOMENA NAJIS MUGHALLAZAH DALAM DUNIA KONTEMPORARI"

Leave a comment